Congreso de Cultura y Patrimonio de los Pirineos

18-20 de maig. Graus.

El Congrés pretén difondre els resultats del projecte “Pirineos en Red”, a més d’exercir de fòrum de trobada per a punts altres projectes d’interès centrats en la recuperació i difusió del patrimoni cultural pirinenc, de qualsevol dels seus territoris.

S’articula entorn de 6 grans blocs temàtics, que són: Ribargorça, com a territori més proper; Patrimoni documental i fotogràfic; Patrimoni arqueològic; Patrimoni històric-artístic; Patrimoni immaterial i antropològic; i Museus, xarxes i projectes de cooperació. En total comptarà amb 40 comunicacions.

El Congrés disposarà igualment d’un àrea informativa de projectes, en la qual poder desplegar informació de tot tipus, així com establir contacte per a la gestació de nous projectes. El coneixement mutu de les experiències més interessants entorn del patrimoni cultural d’aquestes muntanyes, i l’estimulació d’iniciatives de col·laboració són l’objectiu essencial d’aquest Congrés de Cultura i Patrimoni dels Pirineus “Pirineos en Red”.

Està organitzat pel centre ESPACIO PIRINEOS de l’Ajuntament de Graus, i es troba finançat pel projecte POCTEFA “Pirineos en Red” 116/09, en la col·laboració que manté amb el soci Château fort – Musée Pyrénéen de Lorda. També col·laboren el Govern d’Aragó; la Diputació d’Osca; el Màster en Museus. Educació i Comunicació, de la Universitat de Saragossa; la Comunitat de Treball dels Pirineus i l’Hotel Palacio del Bisbe.

La inscripció al Congrés és gratuïta i dóna dret a assistir a les comunicacions i activitats paral·leles, així com a rebre material informatiu de les comunicacions i altres publicacions en relació amb el mateix. Els inscrits que acudeixin a un mínim del 75% del Congrés també rebran el certificat acreditatiu d’assistència.

Podeu consultar més informació al programa adjunt o bé al següent enllaç:
http://www.espaciopirineos.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=632:congreso-de-cultura-y-patrimonio-de-los-pirineos&Itemid=64&lang=es